Trường Đại học Xây dựng

Trường Đại học Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng

Thông tin dự án

Trải qua 57 năm đào tạo, 47 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Xây dựng đã trở thành một trường đại học đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ. 

Với đội ngũ 1040 cán bộ viên chức, trong đó có 864 CBGD, 109 cán bộ đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục kí hợp đồng giảng dạy và 211 cán bộ hành chính, theo chức danh và trình độ có 25 GS, 79 PGS, 2 TSKH, 206 TS, 437 thạc sĩ và 306 kĩ sư; 
Trường Đại học Xây dựng đang đào tạo 16 ngành ở trình độ đại học, 14 ngành bậc cao học và 16 chuyên ngành tiến sỹ. Đến nay, trường đã đào tạo cho đất nước trên 50.000 kĩ sư, kiến trúc sư, 2.913 thạc sĩ, 161 tiến sĩ đồng thời thực hiện nhiều đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ và các dự án lớn. 
Quy mô đào tạo hiện nay của trường là trên 28.000 người (trong đó: hệ dài hạn tập trung 15.611 SV, hệ VHVL 8742, học cấp bằng ĐH thứ hai 1334, hệ cử tuyển 179, hệ liên thông 754, học viên cao học 1918 và 106 nghiên cứu sinh).
 THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN : Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.
Nội Thất An Phước rất vinh dự được làm công ty phân phối và lắp đặt nội thất bàn nghế cho Trường Đại học Xây dựng!