Bưu điện thành phố Hà Nội

Bưu điện thành phố Hà Nội
Bưu điện thành phố Hà Nội

Thông tin dự án

Bưu Điện TP.Hà Nội (HA NOI POST) trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost), thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). 
Được thành lập lại sau khi thực hiện việc chia tách Bưu chính - Viễn thông và bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2008 trên lĩnh vực cung cấp các dịch vụ Bưu chính trên địa bàn TP. Hà Nội. 
Kế thừa truyền thống phát triển hơn 55 năm của tổ chức trước đây, với cơ sở vật chất, hạ tầng, mạng lưới các điểm cung cấp dịch vụ rộng khắp, tổ chức phương tiện vận chuyển qui mô, các dịch vụ của thương hiệu Bưu Điện TP.Hà Nội đã được khẳng định uy tín với xã hội. 
Nội thất an phước Vinh dự được lưa chọn làm công ty tư vấn thiết kế cho Nội thất của Bưu điện Hà Nội 
75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội